Apport WMS - Varens rejse
Apport WMS

Varens reise

1-varemottak

Varemottak

Når varene ankommer lageret, tar lagerarbeidere vanligvis mot den nye varen ved hjelp av en håndterminal. Apport Warehouse Management Systems er designet for å gjøre denne prosessen så enkel som mulig.

Blant de tilgjengelige funksjonene er:

– Ankomstregistrering.
– Visning av akutt ordrebehov.
– Leverandøroppfølging.
– Tradisjonelt varemottak med innsamling av relevant informasjon.
– Cross-docking, osv.

Alle funksjoner kan selvfølgelig konfigureres etter behov.

3-påfylling

Påfylling og flytting

Apport Warehouse Management Systems bidrar til å optimalisere påfyllinger og flyttinger, så de støtter virksomhetens behov.

Regler for påfyllinger kan være basert på ordrebehov, minimum-/maksimumstyring på plassering og lignende, og påfyllingen kan også skje manuelt ut fra operatørens ønsker.

På samme måte blir flyttingen utført både automatisk og manuelt. Med denne funksjonen hjelper Apport WMS med å optimalisere lageret med tanke på ABC-plasseringer, redusering av bortkastet plass osv.

5-emballering

Emballering og forsendelse

Etter avsluttet plukki skal ordre eventuelt oprankes og konsolideres før forsendelse, og følge- og fraktpapirer skal skrives ut og gjennomlesningen av ordrene gjennomføres.

Apport Warehouse Management Systems støtter alle oppgaver ved hjelp av integrerte funksjoner i plukkflyten eller med frittstående løsninger basert på håndterminaler eller PC-stasjoner.

Apport WMS er fullt integrert i de vanlige fraktprogrammene som for eksempel Consignor og Unifaun, så nødvendige forsendelsespapirer skrives ut automatisk som en integrert del av forsendelsesfunksjonen.

2-plassering

Plassering

Apport Warehouse Management Systems finner alltid den optimale plasseringen for et gitt vare ved å ta utgangspunkt i de reglene du har satt opp.

Plasseringen kan defineres av varens viktighet, volum og mange andre kriterier, som dere kan definere selv.

Funksjonen kan utføres på mange forskjellige typer maskinvare.

4-ordreplukk

Ordreplukk

Mulighetene for ordreplukk er mange, og konfigurasjonen er alltid basert på forretningens behov.
Mulighetene for ordreplukk er blant annet:

– Plukk av enkeltordrer.
– Batchplukk av bestillinger som krever en etterbehandling.
– avansert plukk direkte inn i forsendelsesembalasjen, der systemet ut fra transportkostnader, emballasjetype og den ansattes lønn/tidsforbruk kan beregne den optimale plukk- og leveringsmetoden.

Plukket kan gjennomføres på et bredt spekter av maskinvare, fra tradisjonelle håndterminaler til nettbrett og desiderte stemmeterminaler.

All registrering i forbindelse med plukket – for eksempel batchnummer eller serienummer – kan lett registreres løpende.

Apport Warehouse Management Systems støtter også mange typer plukk til produksjon, stafettplukk etc.

Apport WMS

Andre funksjoner

6-lageropptelling

Lageropptelling

Apport WMS støtter både manuelle, periodiske og løpende opptellinger, og generelt kan alle opptellinger utføres mens lageret er i drift.
Med løpende opptellinger unngår man den kostbare årlige opptellingen.

Løpende tellinger kan settes opp som:

– 0-punktsopptellinger.
– opptellinger som aktiveres på grunn av et bestemt antall på en plassering.
– opptellinger som kjører etter en fast syklus for hvor ofte du vil at et produkt skal telles.

Opptellingene kan naturligvis varieres med hensyn til A-, B- og C-varer, og det er også mulighet for å foreta manuelle eller periodiske opptellinger, der utvalgte deler av lageret telles opp etter behov. Manuelle opptellinger kan utføres enten som tradisjonelle «vare på plassering» -opptellinger eller plasseringsoppteller.

7-business intelligence

Business Intelligence, overvåkning og rapportering

Apport WMS gjør det mulig å samle inn data og bruke dem til å treffe bedre og mer proaktive beslutninger.

Apport Warehouse Management Systems gir både mulighet for en avansert Business Intelligence løsning – med visning av sanntidsdata og oversikt over relevante KPIer – og en mer tradisjonell rapportering.

8-integrasjon-erp

Integrasjon med ERP-systemer

Apport WMS har integrasjon til nesten alle ERP-systemer på markedet.

Vi jobber med utgangspunkt i en velprøvd standardintegrasjon, men denne kan tilpasses og endres etter kundens og ERP-leverandørens ønske.

9-automatisering

Automatiseringsløsninger

Warehouse management systems-løsningen gir mange muligheter for integrasjon med eksterne automatiseringsenheter.

Dette gjelder både helt enkle lagerautomater, banestyring, styring av roboter og komplekse løsninger med styring av miniload-kraner, goods-to-man-stasjoner etc.

 

 

 

 

 

 

Les vår white paper Sådan får du moderne forretningsinformasjon i lageret

Moderne teknologi

Talestyrt plukk eller trådløse håndterminaler

Apport WMS samarbeider med de beste maskinvareleverandørene på markedet.

Apport Warehouse Management Systems støtter stemmestyring (Apport Voice), som gjør det mulig for lagerarbeideren både å motta bestillinger og gi beskjeder tilbake til systemet via et headset. Talegjenkjenningsprogramvaren leveres av amerikanske Vocollect.

Systemet kan også betjenes via trådløse håndterminaler fra f.eks. Honeywell, som er enkle å betjene og behagelige å arbeide med.