Apport er i kontinuerlig vekst
Karriere

Våre ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger for øyeblikket, men ville være glade for å motta uoppfordret søknader. Uoppfordrede søknader kan sendes til info@apportsystems.com

Systemudvikler hos Apport
Hva tilbyr vi?

En del av et fellesskap

Hos Apport blir du en del av et selskap med en velfungerende og aktivt personalforening, som sørger for at det er ikke bare de faglige utfordringene som knytter kollegene sammen.

Vi løper DHL-stafetten, har grillkvelder, går på kino, ser på fotball sammen og mye mer. Hver fredag spiser vi frokost sammen.

Arrangementene styrker samholdet og tjener som det sosiale limet som binder de ulike faggruppene sammen gjennom latter og hyggelige opplevelser.

Hos Apport får du også lunsjordning, fruktordning, helseforsikring, m.m.