InformasjonskapslerApport Systems bruker informasjonskapsler til statistikk og til å forbedre din opplevelse. Les mere Accepter

Apport og Slimstock dro på besøk til Morten Hallum, Logistikk- og IT-direktør hos Triscan, for å høre litt mer om hva samarbeidet har betydd for dem samt hvordan det går og hvordan fremtiden ser ut.

Triscan er importør av bildeler som de videreselger som egen merkevare til 35-40 forskjellige internasjonale markeder. De er rundt 100 ansatte totalt, der 35 jobber som logistikkmedarbeidere på det 12.000 kvm store sentrallageret i BraBrand i Aarhus. Triscan eier over 17.000 kvm inkl. lagerbyggene i Glostrup og Iserlohn i Dortmund, Tyskland.

Selskapet i Brabrand har eksistert siden 1976 og ble bygget i takt med en positiv vekst gjennom årene. De har i dag 57.000 artikler i deres produktspekter.

Bakgrunn for valget

av Apport WMS og Slim4

”Vi brukte flere år på å investere i et WMS. Først prøvde vi å implementere et skanningssystem i vårt ERP-system i forbindelse med implementering av Axapta 2.5 helt tilbake i år 2000. Da det viste seg å ikke fungere som tiltenkt, valgt vi å stoppe hele prosjektet. Vi måtte styre det manuelt med printet plukkeseddel og blyant helt frem til 2008”, forteller Morten Hallum, Logistikk- og IT-direktør hos Triscan.

Før Triscan fikk lagerstyring, så administrerte de beholdningen på deres bufferlokasjoner ved å skrive ned lokasjonsnummer på papir som de flyttet rundt på lageret. Det var utfordrerne i seg selv.

”Det var også en utfordring fordi de ansatte på lageret ikke alltid visste hvem som mottok hvilke ordrer, på hvilke lokasjoner, og det betydde at de kunne plukke feil eller overse en ordre. Alt var veldig manuelt. Det var mange strekkoder på varene som vi ikke kunne bruke til noe, siden vi ikke hadde skannere”, husket Morten Hallum.

”Da vi hadde tatt en beslutning om å digitalisere vår logistikk ved å implementere en ny WMS, så valgte vi å se på fire forskjellige leverandører i prosessen. Valget falt på Apport, siden de oppfylte de kriteriene som vi vektla på daværende tidspunkt; effektiv lokasjonsstyring, driftsstabilitet og effektivitet samt at systemet håndterte både voice og plukk ved skanning osv.”, forteller Morten Halum og fortsetter:

”Det store målet var å bli mer effektiv i vår logistikkhåndtering samt minimere feilplukk. I tillegg ønsket vi bedre kontroll på både lagring og vareflyt.”

De ble også presentert for Slim4 fra Slimstock i 2011, et system som kunne hjelpe dem med prognostisering og planlegging av innkjøpene.

”Tidligere brukte vi standard ERP-system til disponeringsprosessen, og vi kunne godt se at det var litt vanskelig å ta høyde for sesongvarer og variasjon i salget generelt. Det var også interessant for oss å gå inn og se på statistiske modeller som lå til grunn for vår prognostisering. Altså fokus på å benytte de riktige modellene i riktige situasjoner”, sier Morten Hallum.

Ved bruk av riktig prognostisering system, så fikk Triscan mulighet til å strukturere deres arbeid med både innkjøp og disponering. Dette var veldig vanskelig før.

Nå vet vi mer detaljert om hvordan vi skal styre vår virksomhet, og vi merker at vi har fått stor verdi av begge systemene.”

Stor suksess

25-30 prosent forbedring

Hos Triscan forventet de å oppnå resultater relativt raskt, og det fikk de. Vi opplevde en forbedring på 25-30% i løpet av ganske få måneder, og ble en stor suksess for både Triscan og Apport.

Medarbejder på lageret hos Triscan

”Hvis man ser på de KPIer som Apport WMS gir, så var det veldig logisk at vi ble 25-30% raskere innenfor kort tid. Det var det vi opplevde etter implementeringen, så nå ønsker vi å jobbe med å videreutvikle systemet for å gjøre det enda bedre”, sier Morten Hallum og fortsetter:

”Vi har fått tilgang på god ledelsesinformasjon i begge systemene. Dataen fra KPIene gjør at vi får flere detaljer om hvordan vi håndterer vårt selskap og ytelsen som vi oppnår. Vi har utviklet oss med systemene og systemene har utviklet seg med oss. Så det har vært en god opplevelse for oss.”

Implementeringsprosessen

Gode opplevelser og overholdte avtaler

Morten Hallum har bare positive minner fra hele implementeringsprosessen.

Morten forteller: ”I forbindelse med implementering av begge systemene, så ble vi tilbydd en fastpris på den ytelsen som vi hadde avtalt, der begge leverandørene har holdt seg innenfor de rammene som ble avtalt. Det vil si at forventningsavstemningen gjennom hele prosessen har vært meget god når det gjelder både Apport og Slimstock. Vi er veldig fornøyde med begge systemene og det var ganske viktig for oss å holde oss innenfor de økonomiske rammene som vi ble forutsatt.”

Morten Hallum synes at prosessen med å komme i gang med begge systemene har vært gode opplevelser. Det var hardt arbeid, men også verdt alle pengene, sammenlignet med innsatsen og verdien de senere kunne høste.

Begge prosjektene traff midt i blinken for oss.”

Hovedfokus

Høy leveringsevne

Leveringsevne er noe som alltid står på spill når vi snakker om logistikk, kunder og god service. Klarer vi ikke å levere på grunn av feil i prognosene (Slim4), så er vi i prinsipp veldig sårbare.

«I tillegg er det ekstremt viktig for oss å holde en god kvalitet. Vi tester mye internt på huset og eksterne partnere i hele verdikjeden, som vil si helt fra produksjon av våre varer til de ankommer lageret. Det er veldig viktig for oss å ha kontroll på hele verdikjeden», sier Morten Hallum og fortsetter:

«En annen sak som har blitt veldig sentral i disse tider, er at vi krever en oppetid på 99 prosent, og det stiller store krav til våre IT-systemer. De må være effektive, driftsstabile og håndtere en mengde transaksjoner som skal deles med forskjellige applikasjoner. Vi bruker Axapta, Dynamics, AX 2012 som vår grunnleggende ERP-applikasjon. Den styrer alle våre varenummer, kunder, leverandører og økonomi. Så har vi bygd flere spesialistsystemer rundt ERP-systemet for å håndtere både innkjøp og disponering, hvor vi kan prognostisere og generere våre innkjøp.»

Ved siden av dette bruker vi Apport for å håndtere selve lagerdriften. Apport optimaliserer den måten vi administrere våre 57.000 varenummer og 35 mann ute på lageret. Alt skal gjøres i riktig rekkefølge, så derfor er det avgjørende at alt fungerer som det skal både applikasjonsmessig og funksjonelt. Vi har ikke tid til at systemene er nede mange minutter av gangen, og heldigvis så opplever vi ikke det!” sier Morten.

Morten Hallum hos Triscan

Det viktigst for Triscan i forhold til logistikk, kunder og god servicegrad, er deres leveringsevne.

”Vårt mål har vært en servicegrad på 97%, og hvis vi skal være helt ærlig, så var nok det målet satt litt for høyt. Helt reelt, så har vi hatt en servicegrad på rundt 96%. Deretter har vi justert vår målsetning fra 96% i 2019 til 96,5% i 2020, og det har vi positive utfordringer med”, sier Morten.

Morten forteller også: ”Det er mange ting som kan påvirke vår servicegrad og det henger sammen med at vi klarer å sette korrekte prognoser for disponering og innkjøp. Vi skal kunne motta en ordre på få sekunder, finne de riktige varene og levere første leveranse til rett tid. Daglig håndterer vi ca. 2.000 ordre, der 80% skal leveres innen kl. 07:00 neste morgen. Så det er høyt press, men det skal det også være.”

De tre viktigste fordelene

med Apport WMS og Slim4

Eliminering av feil:
Langt færre feil pga. god presisjon og korrekt grunndata i både logistikk og innkjøp.

Mer effektivitet:
Bedre effektivitet ved å disponere korrekt og raskt samt få ordren plassert i tide. Disponering basert på korrekt historisk data som kommer både fra ERP og Apport WMS.

Rask ekspedisjon:
80% av vår ordre er levert innen kl. 07:00 hos våre kunder neste dag. De resterende 20% er store lagerordre som plukkes og leveres i løpet av 1-2 dager.

Lagermedarbejder hos Triscan med håndscanner

Fremtiden

Fortsatt samarbeidspartnere

Hos Triscan ser de ikke noe grunn for at samarbeidet med både Apport og Slimstock ikke skal kunne fortsette i mange år fremover.

«Vi er veldig fornøyde med våre systemer og vil gjerne utvikle oss sammen med våre leverandører så lenge de er villig til å nå våre ambisjoner når det gjelder videreutvikling. Det har jeg sterk tro på i fremtiden», sier Morten Hallum og fortsetter:

«Vi har valgt våre løsninger for å forbedre vår konkurransekraft i markedet samt se på optimaliseringstiltak i flere omganger. Vi ønsker å være den beste leverandøren i markedet, så da er det veldig viktig for oss at vi ikke har tatt feil beslutninger i henhold til de systemene som vi bygger vårt selskap på. Det er viktig at vi er godt skodd med gode systemer og at de systemene kan holde tritt med vår utvikling.»

Les mer om Apport WMS.

Triscans store lager