Sterk prosjektmodell holder WMS-prosjektet på sporet

At vi kan gi en fast pris og garantere at den holder, skyldes prosjektmodellen vår.

I prosjektmodellen forholder vi oss til tre parallelle spor i form av prosess, teknologi og organisasjon, slik at vi kommer hele veien rundt og får skapt sammenhengende løsninger.

Mennesker skaper forandring

Det tredelte fokuset henger sammen med vår grunnleggende filosofi om at teknologien ganske visst er det nødvendige fundamentet, men at det er menneskers bruk av den som skaper forandringen.

Prosjektmodellen er basert på seks faser fra «Analyse og forberedelse» til «Drift», og før en ny fase settes i gang, skriver begge parter under på at alt er som det skal være. På denne måten sikrer vi at vi alltid løser eventuelle utfordringer i rett tid.

Prosjektmodellen stiller krav både til oss og til deg som kunde, fordi det er den beste måten å sikre at vi oppnår det ønskede resultatet.